Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor boekingen bij inrome.nl 2022

Boeking
U kunt een rondleiding aanvragen via de website inrome.nl met een mail, marike@inrome.nl, of telefonisch: +31 (0) 651494665. Een aanvraag voor een rondleiding wordt altijd telefonisch of per mail besproken en de rondleiding wordt zoveel mogelijk voor u op maat gemaakt.

Overeenkomst
Als u de bevestiging van de reservering met factuur heeft ontvangen dan is er een overeenkomst gesloten.

Betaling
Betaling dient uiterlijk 14 dagen na akkoord op de rondleiding overgemaakt te worden op het verstrekte rekeningnummer. Daarmee is de reservering definitief vastgelegd.

Deelname
Deelname geschiedt op eigen risico. Inrome.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële persoonlijke schade van deelnemer(s) opgelopen tijdens een rondleiding of voor schade door deelnemer(s) aan derden toegebracht tijdens de rondleiding.

De tarieven
De tarieven zijn aangegeven op de website inrome.nl.

Annulering, datum verzetten en andere wijzigingen
Bij niet verschijnen van het gezelschap op de afgesproken datum en tijd van de rondleiding wordt er geen restitutie verleend.
In overleg kan er, indien mogelijk, een aangepaste wandeling op een ander tijdstip worden uitgevoerd.

Annulering
Annuleren, het indien mogelijk verzetten van de datum, en andere wijzigingen dienen per mail of via een tekstbericht doorgegeven te worden.

  • Bij annulering langer dan 21 dagen voor de gereserveerde datum zijn geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 21 tot 10 dagen voor de gereserveerde datum is 30% van de totaalsom van de reservering verschuldigd.
  • Bij annulering 10 tot 4 dagen voor de gereserveerde datum is 60% van de totaalsom van de reservering verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 4 dagen voor de gereserveerde datum is 100% van de totaalsom verschuldigd.

Wijzigingen (indien mogelijk)

  • Bij wijzigen van datum en/of tijd zullen eventuele reserveringskosten en de kosten van museumtickets, indien op tijdblok gereserveerd, opnieuw in rekening gebracht moeten worden.

Ten aanzien van inrome.nl geldt het volgende:
Marike van der Knaap verplicht zich tot het uitvoeren van de bevestigde en betaalde rondleidingen.
Als daar gegronde redenen voor bestaan kunnen er, in overleg, wijzigingen aangebracht worden in het afgesproken programma. Daarbij zal er altijd naar gestreefd worden een gelijkwaardig product te bieden.
Alles zal in het werk gesteld worden om de rondleiding volgens boeking en naar de wens van de klant uit te voeren. In geval van overmacht van welke aard dan ook, waardoor de wandeling geannuleerd moet worden, zal de afhandeling plaatsvinden in overleg met de klant.

Rome vertelt
een subliem
verhaal

| Marike van der Knaap

Adres

's Hertogenbosch, NL
Rome vertelt
een subliem
verhaal

| Marike van der Knaap